Marken Doet!! Speeltuin werkdag 2018

Zaterdag 24 maart is er weer hard gewerkt in de speeltuin.

Boomschors aangevuld, zand bij gevuld, onkruid verwijderd.

Ook zijn de speeltoestellen weer gerepareerd en klaar voor de keuring.

Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet.

  • Marken Doet (1)
  • Marken Doet (2)
  • Marken Doet (3)
  • Marken Doet (4)
  • Marken Doet (5)
  • Marken Doet (6)
  • Marken Doet (7)
  • Marken Doet (8)

  

 

Kijk ook eens op onze facebookpagina!                           

Sociale controle:

Om (onbedoelde) vernielingen in de toekomst te voorkomen, verzoeken wij u een bijdrage te leveren aan de sociale controle in de speeltuin. Spreek kinderen aan en/of informeer één van de leden van het Bestuur zodat wij dit met de betreffende ouders kunnen bespreken. Overigens stellen wij tot ons genoegen vast dat de speeltuin netjes wordt gehouden. Dit gezien het feit dat snoeppapiertjes, plastic flesjes, e.d. direct, en soms na alsnog oprapen, in de vuilnisbak belanden.

Indien u nog geen donateur bent, nodigen wij u van harte uit dat te worden vanaf 5 euro per jaar.

U kunt uw donateurbijdrageovermaken op bankrekeningnummer NL 34 RABO 010.24.56.178 t.n.v. Stichting Speeltuin Marken onder vermelding van uw straatnaam en huisnummer.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze penningmeester Pieter de Groot (601040).

Met behulp van ruim 200 andere donateurs, een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente Waterland en diverse vrijwilligers, houden wij als Bestuur de speeltuin op Marken in stand. Voor de komende jaren blijven wij onder andere geld reserveren voor de toekomstige vervanging van onze speeltoestellen. Het beleid van de gemeente Waterland voorziet daar namelijk niet in. Ook daarom blijven donateurs van levensbelang voor de speeltuin.