Financieel verslag 1 januari 2017 t/m 31 december 2017:      
             
             
  Begroot   Werkelijk   Toelichting:
Opbrengsten:            
Donateurs 2017 1600,00   1871,00   211 donateurs 
Donateurs (nagekomen 2014/15/16) 0,00   30,00      
Donateurs (vooruitbetaald 2018) 0,00   0,00      
Bijdrage gem. Waterland 2017 kl.ond. 660,00   0,00   niet ontvangen!
Rente 25,00   24,77   rente 2016  
sponsor 100,00   100,00      
sponsor DEEN kinderboerderij actie 0,00   500,00      
gift(en) 0,00   10,00      
             
             
  2385,00   2535,77      
             
Uitgaven:            
Kosten stichting 200,00   254,04      
Regulier onderhoud 100,00   0,00      
groot onderhoud speeltoestellen 220,00   162,95   vervanging zitje schommel
plaatsen nieuw speeltoestel 1000,00   2139,28   wiebelbrug  
Jaarlijkse vervangingsreservering 1750,00   1124,77      
             
             
  3270,00   3681,04      
             
Saldo 2017     -1145,27      
Saldo 31 december 2016     1974,86      
             
Saldo 31 december 2017     829,59      
             
Liquide middelen 31 december 2017:          
Rabo Bankrekening (10.24.56.178)     713,54      
Kas     116,05      
Rabo Bedrijfstelerekening (12.62.725.535)   16238,27      

 


 

Begroting 1 januari 2018 t/m 31 december 2018:  
           
Opbrengsten:        
Donateurs      1600,00  
Bijdrage gem. Waterland 2018 kl.ond. 675,00  
Rente       5,00  
sponsor       100,00  
sponsoring     1000,00  
inzet reserves     620,00  
           
        4000,00  
           
Uitgaven:        
Kosten stichting     200,00  
Regulier onderhoud   100,00  
groot onderhoud speeltoestellen 200,00  
Nieuw speeltoestel - picknicktafel 2000,00  
Jaarlijkse vervangingsreservering 1500,00  
           
        4000,00